fbpx

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වැඩසටහන

යෝග්‍යතා පරීක්‍ෂණ අයැදුම්පත

බඳවාගැනීම්:
ජනවාරි / ජූනි
කාලසීමාව:
වර්ෂ 02

මෙම පාඨමාලාව තුලින් ඔබට ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වෘත්තියක් සඳහා උසස් පුළුල් අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන අතර ඔබගේ සාමාන්‍ය බුද්ධිමය නිපුණත්වයද වර්ධනය කරනු ලබයි. කාර්මික, වානිජ හෝ මහජන යන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක වෘත්තියක් සඳහා හොඳින් සන්නද්ධ වන අතර ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ තලයේ වගකීම් වලට ළඟා වීමේ හැකියාව ඔබට බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

කා සඳහාද?

මෙම පාඨමාලාව නිමා කරන ඔබ සඳහා වෙළඳ ප්‍රචාරණය, අලෙවිකරණය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, මානව සම්පත් සහ පරිපාලනය වැනි ව්‍යාපාර ලෝකයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රබල වෘත්තීමය අවස්ථාවන්ට මග සැලසෙනු ඇත. එසේම ව්‍යවසායික වෘත්තියක් සඳහා ඔබට අවශ්‍ය ව්‍යාපාර කුසලතා ශක්තිමත් පදනමක්ද මෙයින් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ආයනතනය

ස්ලිට් ආයතනයේ ශාඛාවක් වන සී/ස ස්ලිට් ‍කොම්පියුටින් (පුද්ගලික) සමාගම පිහිටුවන ලද්දේ තම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කාර්මික අධ්‍යයන අත්දැකීම් කේන්ද්‍ර කර ගැනීමට උත්සුක වන්නාවූ සිසුන් විශාල පිරිසකට අධ්‍යයන අවස්ථාවන් ලබා දීමේ අරමුණනි. ස්ලිට් ආයතනය හා සම්බන්ධවී ස්ලිට් කොම්පියු‍ටින් වෙතින් පිරිනැමෙන තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාඨමාලාව තුලින් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව ඉතාම නවීන තොරතුරු වලින් සන්නද්ධ වීමට සිසුන් හට මග සලසා දෙනු ලබයි. ලිඛිත හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවේ සම්මිශ්‍රණය මගින් ශ්‍රම බලකාය හා එක්වීමට බලාපොරොත්තු වන අය සඳහා දොරටු විවර කරන්නේ පුළුල් අධ්‍යාපනික පසුබිමක් හා අන් අය අතර තරගකාරි වරප්‍රසාද ලබා දෙමිනි.

මෙම වැඩසටහන තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

 • අ‍පේක්ෂකයා  හට ඉදිරියට යාම සඳහා දොරටු  කිහිපයක් විවෘත කරමින් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය ජාතික ඩිප්ලෝමාව සහ ජ‍තොරතුරු තාක්ෂණ ජාතිත ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාව 2වෙනි හා 3වෙනි වසෙර්දී නිමා කළ හැකි වන අයුරින් මෙම වැඩසටහන නිර්මාණය කර ඇත.
 • පාඨමාලාව පුරාවටම  විශේෂයෙන්ම අවසන් වසෙර්දී විශාල උපකාරක සමූහයක් තුළින් ඔබගේම වැඩසටහන නිර්මාණය කිරීමේ නිදහස ලබන ඔබ අවසානයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධිය ලබන්නේය.
 • මෙමගින්  ඔබගේ වෘත්තිය විකල්පයන් නම්‍යශීලි කරමින්  බොහෝ සේවායෝජකයින් බලාපොරොත්තු වන පුළුල් පදනම  ඔබට ලැබෙනු ඇත.
 • අධ්‍යාපනික, වෘත්තීමය උපෙද්ශන සහය සහ පුහුණු කාලයකින් පසු අධ්‍යාපනික, වෘත්තීමය සහ ප්‍රායෝගික කාර්්‍යයන්  නිමවූ ඔබගේ දැන් සූදානම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකටය.

ඉදිරි අධ්‍යනයන්

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමා කරනු ලබන සිසුන් හට වසරක පශ්චාක් උපාධි වැඩසටහන සඳහා සහභාගි විය හැකි මෙන්ම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂ විශයන් උදා- මුල්‍ය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, හා වෘත්තීමය පාඨමාලා වන CMI, CIPD, CIM, ACCA, CIMA, PGCE ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාර. පර්යේෂණ උපාධි වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි විය හැකිය

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය

ව්‍යාපාර පරිපාලන වැඩසටහන සඳහා සඳහා අවම සුදුසුකම් සපුරාලන ලබන අයදුම්කරුවන්ගේ අයදුම්පත් යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලබයි. මෙම පරීක්ෂණය මගින් විශ්ලේෂණ, තර්කානුකූල සහ ගණිතමය හැකියාවන් පරීක්ෂා කර බලන අතර යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සිංහල, ඉංග්‍රීසි හා දමිළ භාෂාවන්ගෙන් පැවැත්වේ.

අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

 • මෙතැනින් යෝග්‍යතා අයදුම්පත ලබාගන්න. . ව්‍යාපාර පරිපාලක උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ස්ලිට් කොම්පියුටින් වෙත කෙලින්ම ලබා දිය යුතුය.
 • මෙම ගෙවීම ලංකා බැංකු කොල්ලුපිටිය ශාඛාවේ ජංගම ගිණුම් අංක 1630619ට හෝ සම්පත් බැංකු කොල්ලුපිටිය ශාඛා ජංගම ගිණුම් අංක 013410001688 හි SLIIT Computing (Pvt) Ltdට බැර කළ යුතුය.
 • නිවැරදිව පුරවන ලද අයදුම් පත සහ බැංකු රිසිට් පත පහත දැක්වෙන ලිපිනයට එවිය යුතුය.

 

ශිෂ්‍ය කටයුතු සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය

සී/ස ස්ලිට් කොම්පියුටින් (පුද්ගලික) සමාගම

13 වෙනි මහල ලංකා බැංකු මර්චන්ට් කුළුණ

අංත 28, ශාන්ත මයිකල් පාර

කොළඹ 03

ක්ෂණික ඇමතුම්  0772 66 55 55

දුරකථනය 0117 54 36 00

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

පදනම් පාඨමාලා

 • ගණිත කුසලතා පදනම
 • ඉංග්‍රිසි සන්නිවේදන කුසලතා

1වෙනි වසර - 1වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික විද්‍යාව
 • කළමනාකරණ මූලධර්මයන්
 • ගිණුම්කරණයේ මූලධර්මයන්
 • වැඩසටහන් සම්පාදන ශිල්පීය න්‍යායන් සහ අභ්‍යාසයන්
 • ව්‍යාපාර ඉංග්‍රීසි සහ සන්නිවේදන කුසලතා

1වෙනි වසර - 2වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • මනාව සම්පත් කළමනාකරණය
 • අලෙවිකරණ මූලධර්ම
 • ව්‍යාපාර නීතිය
 • ව්‍යාපාර සඳහා ගණිතය
 • ව්‍යාපාර තොරතුරු පද්ධති
 • කාර්මික සන්නිවේදනය

2වෙනි වසර - 1වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • තීරණ ගැනීමේ සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රමවේද
 • ආයතන හා චර්යාව
 • කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය
 • ව්‍යාපාර උපාය
 • සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව

2වෙනි වසර - 2වෙනි වර්ෂාර්ධය

 • තත්ව පාලනයට හැඳින්වීම
 • පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණය
 • මුල්‍යමය වාර්තාකරණය
 • ව්‍යාපාර ව්‍යපෘති
 • කළමනාකාර ආර්ථිකය
 • වෘත්තීමය අභ්‍යාසයන්

දැන්ම අයැදුම්කර ඔබේ ආසනය වෙන්කරගන්න. මෙම වැඩසටහන සඳහා සීමිත ආසන ගණනක් ඇත.

දැන්ම අයැදුම්කරන්න